Ana SayfaKişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

İşbu açıklayıcı metin, www.dirensigorta.com adresimizde geçerli olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu Diren Sigorta tarafından, sigorta poliçesine başvurduğunuzda ve talep ettiğinizde hazırlanmıştır. satın almak üzereler. Diren Sigorta tarafından sunulan ürünlere ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklayıcı metne internet sitemizdeki ilgili üründeki linkten ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlemleri, poliçe ve varsa poliçede yer alan vekil bilgileri) www.dirensigorta.com  adresinden bizden alacağınız adrese göre işlenebilecektir.

a) (c) bendinde belirtilen sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, risk değerlendirmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenmesi, sigorta sözleşmelerinin kurulmasına yönelik sigorta tekliflerinin oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler ) Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kaydıyla;

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası ve işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:Yukarıdaki yönlerde yer alan kişisel verileriniz; poliçe başvuru ve danışmanlık talebiniz ile şirketimiz nezdindeki mevcut poliçeniz kapsamında verdiğiniz bilgiler, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak, yazılı ve elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya elde edilmeyerek, otomatik olarak işlenir ve güncellenir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu makamları, yargı makamları, temsil edildiğimiz gerçek ve tüzel kişiler, alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri, yetkili avukatlar, bu Kanun hükümlerinin izin verdiği kişiler Düzenleme Kişi veya kuruluş mevzuatı, yetkili kurumlar başvuruları takip eder ve işlem önerir. Mevzuatın izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ve koşullarda devredilebilir.

 

  • Ana Sayfa
  • Ürünlerimiz
  • İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?